Sithan KKU Festival อลังการงานประเพณี ต้นแบบการปลุกชีวิตให้วัฒนธรรม

“บุญสมมาบูชานาค”ในงานสีฐานเฟสติวัล Sithan KKU Festival 2019 ปลุกกระแสความเชื่อตามฮีคคองอีสานบนรูปแบบใหม่ของวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบรส “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” 9-11 พ.ย.62 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสีฐานเฟสติวัล ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 คือต้นแบบของการนำแนวคิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงบึงสีฐานที่มีคู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาช้านาน สู่กิจกรรมที่ใช้ชื่อใหม่ที่ฟังติดหูนักท่องเที่ยวมากขึ้นสามารถดึงผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอวัฒนธรรมแบบผสมผสานนับเป็นเรือนแสนในแต่ละปี ที่โดดเด่นด้วยธีมงาน 3 วันที่ครบรสคือ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”


ปี 2562 นี้เป็นปีของการเปลี่ยนผ่านทางนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวกรณ์แบบ Transformationดังนั้นงานสีฐานเฟสติวัลจึงก้าวขึ้นมาสู่ชื่อใหม่ที่ใช้นัยทางความเชื่อมาสร้างความเป็นรูปธรรมของเอกลักษณ์งาน ให้กลมกลืนสอดคล้องไปกับวิถีความศรัทธาพื้นถิ่นอีสาน คือ”สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019


รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยความคิดที่สอดคล้องกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันมาจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของผู้คนให้หันมาสนใจงานวัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย เกิดภาพจดจำใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถตอบโจทย์ ฮีต-คอง ของภาคอีสาน จึงได้รังสรรค์งานประเพณีลอยกระทงที่เคยจัดกันมาสู่การเป็น”สีฐานเฟสติวัล”ซึ่งได้กลั่นความคิดคนทำงานที่ดึงความร่วมมือกันมาสู่รูปแบบงานใหม่ๆแต่ยังคงรักษาแนวทางอันดีงามตามประเพณีไว้ สำหรับประเพณีลอยกระทงหัวใจสำคัญมีความหมายถึงการขอขมาน้ำซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตผู้คน เราจึงใช้คำว่า “บุญสมมาบูชาน้ำ”ในระยะแรกเราจัดกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้เข้าใจเข้าถึงความหมายอันดีงามนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามสื่อความหมายความศรัทธา ไม่ใช่เพียงแค่การนำอะไรลงไปลอยในน้ำแล้วจบไปเท่านั้น

อ่านต่อ>>https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0017641&l=th

แสดงความคิดเห็น