ลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนอีกแห่งใกล้หลวงพระบาง

จากนโยบายจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย ลาวมีโครงการสร้างเขื่อนเพิ่มหลายแห่ง ทั้งบนแม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขา หนึ่งในเขื่อนที่เป็นข่าวในช่วงนี้ คือเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง ที่อยู่ห่างเมืองหลวงพระบางเพียง 30 กม. สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่ารัฐบาลลาวตัดสินใจเดินหน้ากับโครงการนี้  โดยรัฐบาลลาวแจ้งว่า ได้แจ้งคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขั้นตอนต่อไปคือการประชุมชาติสมาชิก 4 ประเทศในเดือนตุลาคม เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะกับโครงการดังกล่าว แต่คณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขงไม่มีอำนาจยับยั้ง การจะเดินหน้าโครงการอย่างไร เมื่อใดขึ้นอยู่กับรัฐบาลลาวเท่านั้น

เขื่อนหลวงพระบาง จะผลิตไฟฟ้าได้ 1410 เมกะวัตต์ และทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน พท. 90 ตาราง กม. เขื่อนแห่งนี้ มีบริษัทเวียดนาม VP Power ถือหุ้นใหญ่ ผู้แทน International Rivers องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาแสดงความผิดหวังกับรัฐบาลลาว ที่ออกมาเดินหน้ากับโครงการนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง เช่นปลาธรรมชาติในแม่น้ำโขง การไหลของน้ำ ซึ่งเพียงแค่ 2 เขื่อนในลุ่มน้ำโขงที่ลงมือสร้างไปแล้ว ก็เริ่มส่งผลต่อระดับน้ำโขง ที่ต่ำผิดปกติในปีนี้ ถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาให้ความเห็นว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากกว่าก็ตาม โครงการนี้จะมีประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบ 4600 คน ที่ต้องย้ายที่อยู่ โครงการเขื่อนหลวงพระบาง แทบจะไม่มีการกล่าวถึงในบ้านเรา ทั้งๆ ที่ผลระทบจะตกแก่พี่น้องชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำโขง รวมไปถึงพี่น้องกัมพูชา และเวียดนาม ที่อยู่ใต้น้ำลงไปอีก เราคงต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ

โดย:รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

แสดงความคิดเห็น