ขอนแก่นว่างงานลดลง เมื่อเทียบไตรมาส 1 – 2 ภาพรวม 9 จังหวัดเพิ่มขึ้น

ขอนแก่นว่างงานลดลง ผลสำรวจ 9 จังหวัด ส่วนใหญ่ว่างงานเพิ่มขึ้น ด้านรมว.แรงงาน วิเคราะห์เทียบกับ จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของกองทุนประกันสังคมที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น เชื่อสถานการณ์ยังปกติ แต่อาจมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล

เว็บไซต์ “ประชาชาติธุรกิจ”  รายงานว่า ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้า หลายบริษัทถึงขั้นลดขนาดองค์กร และปิดกิจการ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงมีการสำรวจข้อมูลสถิติการว่างงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัด 9 จังหวัด เริ่มจากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานข้อมูลประชากรในจังหวัดมี 1,889,118 คน มีงานทำ 1,357,410 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 22,654 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 19,183 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบลดลง 3,471 คน

จำนวนประชากรของชลบุรี มี 1,484,630 คน มีงานทำ 1,072,396 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 21,524 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 21,524 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 2,026 คน

จำนวนประชากรขอนแก่น มี 1,457,500 คน มีงานทำ 905,159 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 21,524 คน และไตรมาส 2 ว่างงาน 4,194 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบลดลง 17,330 คน

จำนวนประชากรของลพบุรี มี 757,746 คน มีงานทำ จำนวน 439,272 คน โดยไตรมาส 1 ว่างงาน 2,617 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 9,559 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 6,942 คน

จำนวนประชากรของระยอง มี 753,842 คน มีงานทำ 582,290 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 3,345 คน ไตรมาส 2 จำนวน 6,609 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 3,264 คน

ประชากรของพระนครศรีอยุธยา มี 740,866 คน มีงานทำ 505,715 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 6,094 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 9,559 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 1,205 คน

จำนวนประชากรของฉะเชิงเทรา มี 673,251 คน มีีงานทำ 441,377 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 1,283 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 2,191 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 909 คน

จำนวนประชากรของสระบุรี มี 645,372 คน มีงานทำ 384,788 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 3,926 คน ไตรมาส 2 ว่างงาน 8,958 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 5,023 คน

จำนวนประชากรของภูเก็ต มี 540,635 คน มีงานทำ 324,66 คน ไตรมาส 1 ว่างงาน 3,643 คน และไตรมาส 2 ว่างงาน 4,637 คน เมื่อเทียบไตรมาส 1 พบเพิ่มขึ้น 994 คน

เมื่อรวมสถิติจำนวนประชากรว่างงาน ทั้ง 9 จังหวัดมีประชากรว่างงานทั้งหมด 153,193 คน

ที่มา https://www.prachachat.net/local-economy/news-380673

ด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับ มติชน ว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวพบว่าหลายจังหวัดมีผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 2 ของปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จริง อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของกองทุนประกันสังคม ซึ่งสะท้อนสถานการณ์การว่างงานของธุรกิจนอกภาคเกษตร (non-farm employment) ปรากฏว่าจำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2562 จึงอาจสรุปได้ว่าสถานการณ์การเลิกจ้างในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์ปกติ

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อว่า การว่างงานที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จึงอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานตามฤดูกาล เพราะเป็นช่วงที่แรงงานในภาคเกษตรจะว่างเว้นจากการทำงานเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในพื้นที่

อ่านต่อ https://www.matichon.co.th/local/news_1703605

แสดงความคิดเห็น