อนาคตทางการเงินแบบไหน…ที่คุณต้องการ

อนาคตทางการเงินของท่านจะเป็นแบบไหน ขึ้นอยู่กับการวางแผนการใช้จ่ายเงินในปัจจุบันของท่านเป็นสำคัญ คุณ David L. Bach นักการเงินและนักเขียนชาวอเมริกันที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านจนติดอันดับ New York Times Bestseller ได้วาดอนาคตทางการเงินของคนออกเป็น 5 แบบ ซึ่งสะท้อนได้จากพฤติกรรมทางการเงินของคนคนนั้น ดังนี้

แบบแรก มั่งมี ศรีสุข (Rich enough to retire early) ถ้าท่านอยาก มั่งมี ศรีสุข หากหาเงินได้ 100 ท่านควรใช้จ่ายเพียง 50 อีก 50 นั้นควรนำไปออม 25 และลงทุน 25 เพราะการออมจะทำให้ท่านมีเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินไม่ต้องไปก่อหนี้ และการลงทุนจะทำให้เงินของท่านออกดอกออกผลเพิ่มขึ้น รับประกันได้เลยค่ะว่าหากทำได้แบบนี้ อีกไม่นานท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างแน่นอน

แบบที่ 2 กินดี อยู่ดี (Rich) หากหาเงินได้ 100 ควรเก็บเป็นเงินออม 20 ที่เหลือนำไปใช้จ่าย 80   แบบนี้ถึงจะไม่ดีเท่ากับแบบแรก แต่รูปแบบนี้ก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่อนาคตจะร่ำรวยและมีความมั่นคงทางการเงินเช่นเดียวกัน และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะต้องใช้เงิน ท่านก็ยังสามารถนำเงินที่ออมไว้มาใช้จ่ายได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

แบบที่ 3 พอมี พอกิน (Middle class)  หากหาเงินได้ 100 ท่านใช้จ่ายไปเลย 90
ส่วนที่เหลืออีก 10
ค่อยนำไปออม แบบนี้เรียกว่าชอบความสุขและสนุกไปกับการใช้เงินในปัจจุบันโดยรูปแบบนี้ก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บบ้าง แต่ก็มีโอกาสสูงที่ท่านอาจจะสร้างหนี้ได้เพราะมีจำนวน
เงินออมค่อนข้างน้อย

แบบที่ 4 ร่อแร่ ไม่มั่นคง (Poor) หากท่านหาเงินได้ 100 ท่านใช้เงินแบบเทหน้าตักไปหมด เรียกง่าย ๆ ว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ให้เรียบ หากเส้นทางการเงินของท่านใดเป็นแบบนี้ ก็จะประสบกับความไม่มั่นคงทางการเงินและมีโอกาสสูงในการก่อหนี้ เพราะไม่มีการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินเลย และแบบสุดท้ายแบบนี้หนักที่สุดนั่นก็คือ

แบบที่ 5 ล้มละลาย หายนะ (Dead broke) แบบนี้หากท่านหาเงินได้ 100 ท่านจะใช้เงินเกินกว่า 100 โดยลักษณะการใช้จ่ายเงินแบบนี้เป็นคนที่มีนิสัยใช้จ่ายเงินเกินตัว หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แล้วส่วนที่ไม่พอใช้จะหามาจากไหน ไม่ต้องงงนะคะ เพราะส่วนที่ไม่พอใช้ก็จะหันไปก่อหนี้หรือหยิบยืมมาจากคนอื่น หากท่านใดมีเส้นทางการใช้จ่ายเงินเป็นแบบนี้ ก็จะไม่พ้นกับการล้มละลายอย่างแน่นอนค่ะ

ท่านคงเห็นอนาคตทางการเงินของท่านแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นแบบไหน แท้ที่จริงแล้วการขยันทำงานหาเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นคงยังไม่พอ เพราะการหาเงินได้
ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีการออมและการลงทุน พฤติกรรมการใช้จ่ายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอนาคตทางการเงินของท่าน วันนี้ท่านอยากมีอนาคตทางการเงินแบบไหน ท่านเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดและต้องลงมือทำด้วยตัวของท่านเองค่ะ

—————————————————————-

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความ-นางสาววันนา กลางหนองแสงผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงความคิดเห็น