Rally การกุศล ครั้งที่ 4 ลุยหมอกยอดภูเพชรบูรณ์ เส้นทางรักเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวการแข่งขัน Rally การกุศล ครั้งที่ เส้นทาง ม.ราชมงคล ขอนแก่นปลายทาง Imprial Phukaew Hill Resorts จังหวัด เพชรบูรณ์ ลุยหมอก ยอดภู ดูกังหัน รวมระยะทางกว่า 250 กิโลเมตร ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม และความสนุกสนานการเล่นเกม การค้นหา RC

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลกระจายรายได้ท่องเที่ยวภายในประเทศรายได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ค่าสมัครแข่งขันคันละ 4.300 บาท สนใจติดต่อด่วน 043-283703หรือ f Rally RMUTI KKC

แสดงความคิดเห็น