สมาคมสถาปนิกอีสาน ปั้นขอนแก่น ‘เมืองหมุดหมาน’ 

สมาคมสถาปนิกอีสาน ปั้นขอนแก่น ‘เมืองหมุดหมาน’ เชื่อการออกแบบสร้างขอนแก่นโต

นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานกรรมธิการสาปนิกอีสาน กล่าวถึงบทบาทสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า สมาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณค่างานออกแบบและการสานต่อกลิ่นอายการพัฒนาการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นอีสาน จึงมีแนวคิดในการจัดงานสถาปนิกอีสาน’62 ภายใต้แนวความคิด ขอนแก่นเมืองหมุดหมาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น

นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานกรรมธิการสาปนิกอีสานอีสาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้บริการทางสถาปัตยกรรม รวมถึงความเข้าใจของประชาชนถึงขอบข่ายการให้บริการของสถาปนิกให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญใน การร่วมพัฒนาความเป็นอยู่โดยเฉพาะด้านกายภาพของเมือง

ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรม นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของสถาปนิกภูมิภาคอีสาน ผลงานนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  นิทรรศการและกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น นิทรรศการผลงานของสมาคมฯ และกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน คลินิกหมอบ้านที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ฟรี  พร้อมกับร่วมฟังงานสัมมนาและงานเสวนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของสถาปนิกผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง ความจำเป็นในการผนวกรวมระหว่างงานวิชาการกับงานวิชาชีพ ที่ต้องร่วมกันพัฒนาและรังสรรค์งานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการออกแบบที่ดีต้องเกิดจากความเข้าใจงานวิชาการให้ช่วยหนุนเสริมงานวิชีพ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานสถาปนิกอีสาน’62

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ทำให้ใช้พลังงานมากขึ้น แน่นอนแหละว่าหากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้พลังงานที่ผลิตโดยพลังงานน้ำหรือลมนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการแน่นอน ดังนั้นการออกแบบที่ดีช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดได้ การที่พลังงานไม่เพียงพอแล้ว รัฐบาลจำเป็นต้องนำพลังงานทางเลือกอย่างเช่นการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ เมื่อไปตั้งหน้าบ้านใครก็ไม่พอใจ มีการต่อต้านแน่นอน ที่ญี่ปุ่นมีระบบการจัดการที่ดียังพลาดให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด”

ดังนั้น การออกแบบเพื่อช่วยลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน จึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบทุกท่านที่จะต้องช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการใช้พลังงาน

สำหรับนายเอก ตัณทเกษม รองประธานกรรมธิการสาปนิกอีสาน กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานว่า ภายงานจะมีการเสวนา “เฮ็ดเมืองให้หมาน” ก็คือจะออกแบบอย่างไรให้เป็นเมืองแห่งโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้อยู่อาศัย หมานในภาษาอีสานแปลว่า โชคดี โอกาสทอง

สำหรับกิจกรรมที่มีในงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น จะมีคลินิกปรึกษาเรื่องบ้าน นิทรรศการนวัตกรรมการออกแบบที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานและเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการโชว์เคสการออกแบบย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ที่ชาวขอนแก่นหมายมั่นปั้นมือให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โครงการพัฒนาพระธาตุโพนทอง จ.อุดรธานี โครงการอนุรักษ์ชุมชนบ้านสิงห์ท่า จ.ยโสธร

 

แสดงความคิดเห็น