ขอนแก่นเจอพิษปากเท้าเปื่อย สั่งปิดตลาดโคกระบือทั้งจังหวัด “1-30 พ.ย.62”จนกว่าเข้าสู่ปกติ

ผู้ว่าฯขอนแก่น สั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือทั้งจังหวัด 1-30 พฤศจิกายน 2562 ห้ามซื้อ-ขาย จนกว่าเข้าสู่ปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ หลังประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

       จากรายงานข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงกรณีพบสัตว์ป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยว่า ในเบื้องต้นปศุสัตว์ได้ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่อ.เมืองขอนแก่น อ.กระนวน และ อ.น้ำพอง ซึ่งเป็น 3 อำเภอที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมอยู่จำนวนมาก ให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งสถานการณ์การเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ของจังหวัดขอนแก่น มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการซื้อขาย โค – กระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ หรือตลาดนัดโค กระบือ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัด ได้มีหนังสือขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ถึงผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์หรือตลาดนัดโค กระบือในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ให้ปิดตลาด ห้ามขนย้ายสัตว์เท้ากีบ ห้ามซื้อขาย เด็ดขาดในช่วง 30 วันนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

สำหรับการระบาดของโรคนั้น เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวสัตว์ประเภท โค – กระบือ มักจะได้รับความเครียดจากช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ระดับความคุ้มกันของโรคในร่างกายเสื่อมลงหรือถดถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย หรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย มักจะทำให้สัตว์ในพื้นที่เกิดหรือแสดงอาการของโรคดังกล่าวได้ ซึ่งการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือการแยกสัตว์จากฝูงและคัดแยกสัตว์มีให้ปะปนกับสัตว์ปกติ พร้อมฉีดวัคซีนเพื่อเกิดความคุ้มโรคให้แก่สัตว์ในพื้นที่

จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าของตลาดนัดทุกแห่งที่ มีการรวมสัตว์หรือกระจายสัตว์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ช่วยสอดส่อง ห้ามนำสัตว์ที่มีอาการของโรคดังกล่าวโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย เข้ามายังตลาดนัด พร้อมกับขอความร่วมมือให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแก่รถขนส่งที่เข้ามาตลาด เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว หากพบเห็นโค กระบือ ดังกล่าวเข้ามาในตลาดนัดสัตว์ ขอไม่ให้นำเข้ามาขายในตลาดโดยเด็ดขาด และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เป็นการด่วน ทั้งนี้โรคปากเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดสัตว์ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศไทยอย่างมาก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ซึ่งเชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้ง่าย และระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสัตว์กีบคู่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร  การติดต่อของโรค  ติดได้หลายทาง ทั้งทางการสัมผัสสัตว์ป่วย ทางลมหายใจ ทางน้ำมูกน้ำลาย ทางสิ่งของเครื่องใช้ภายในฟาร์ม ตลอดจนหญ้า และน้ำ ที่สัตว์ป่วยกิน ซึ่งอาการของสัตว์ป่วย จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ในลูกสัตว์อัตราการตายอาจสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกโคที่ยังดูดนมอัตราการตายอาจสูงถึง 100% ในโคนมอัตราการให้นมจะลดลงและจะหยุดให้นมทันที ในสัตว์ท้องจะทำให้เกิดการแท้งและมีปัญหาเรื่องการผสมไม่ติด ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าสัตว์ในตลาดนัด ให้งดการซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ปกติ

แสดงความคิดเห็น