องค์กรท้องถิ่นดีเด่นของอีสาน 4 จังหวัด 1 อบต.คว้าโปร่งใส “ขอนแก่น-กาฬสินธุ์” สันติสุข

ผลคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ผู้ได้รางวัลความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 13 แห่ง มีเทศบาลนครอุดรธานี ,เทศบาลเมืองชัยภูมิ, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, อบต.หนองมะเขือ อำเภอพล จ.ขอนแก่น รวมอยู่ด้วย ส่วน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คือ 2 ใน 4 ที่ได้รับรางวัล

“มติชนออนไลน์ “รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ได้ประชุมรอบสุดท้ายและตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 13 แห่ง 1. เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2. เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 5. เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7. เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
8. เทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

9.องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจะมารับรางวัลวันที่ 3 พฤศจิกายน ภายในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

อ่านต่อ>>https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1726941

แสดงความคิดเห็น