จากแนวคิดประหยัดไฟฟ้า รพ.ขอนแก่นคว้าชนะเลิศ ประเภททีมจัดการพลังงาน

จากการปลูกจิตสำนึกประหยัดพลังงาน พร้อมหามาตรการใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่า และอนุรักษ์พลังงานของ “โรงพยาบาลขอนแก่น”สู่รางวัลชนะเลิศ จาก Thailand Energy Award 2019 ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า  โรงพยาบาลขอนแก่น มีการขยายตัวของอาคาร ผู้ใช้บริการ และจำนวนบุคคลากรเพิ่มขึ้นทุกปี มีค่าใช้จ่ายพลังงาน โดยเป็นค่าไฟฟ้ามากที่สุด คิดเป็นเงินประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี การประหยัดพลังงานจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการบริหารงานโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานในภาพรวมให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลก่อเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีระบบการจัดการพลังงานที่ดี  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี

จึงได้จัดโครงการ “โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อพ่อหลวง” โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานจากสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (EMCO) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาดูงานโรงพยาบาลต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ การจัดกิจกรรมเปิดตัว Kick off Energy Saving Day พร้อมประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน การเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน(EMCO) มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังได้กระตุ้นบุคคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งจัดอบรมและให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในเรื่องต่างๆ  เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำเทคนิคการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด ทั้งยัง จัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ ได้แก่ ประกวดบิลค่าไฟบ้าน คำขวัญอนุรักษ์พลังงาน โลโก้ โปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน ภาพถ่าย และการประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน โดยล่าสุดได้เปิดตัวกิจกรรมการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ ในโครงการ “ชวนเพื่อน ขึ้น-ลงบันได สะสมไมล์ ลดใช้พลังงาน”   ทั้งนี้  ยังมีการแต่งตั้ง ส.ส.พลังงาน เพื่อทำหน้าที่เยี่ยมสำรวจ ส่งเสริม สนับสนุน  ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จนก่อเกิดเป็นพลังความร่วมมือ ร่วมใจ  ให้บุคลากรในหลายๆหน่วยงาน  ร่วมกันออกมาตรการประหยัดพลังงาน ได้แก่  มาตรการลดเวลาและจำนวนการใช้กระติกน้ำร้อน, การแชร์เครื่องทำน้ำร้อนร่วมกัน, การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 25 องศา, การเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย

จากความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงาน ทำให้ในปีนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” Thailand Energy Award 2019 ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็น 1 ใน 2  โรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปี 2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค  บางนา โรงพยาบาลขอนแก่น ยังคงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจะก้าวสู่การเป็นสังคม Low Carbon ให้ได้ภายในปี 2030 และขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ เพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวงและลูกหลานเราต่อไป

แสดงความคิดเห็น