วันที่อยู่อาศัยโลกอีสาน ช่วยอุทกภัยบ้านไผ่ 10 ล้าน ซ่อมบ้านโดยชุมชนและภาคี

ผู้บริหารและข้าราชการ พม.ขอนแก่น ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก 62 ภาคอีสาน “มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยชุมชนและภาคี” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม มอบเงินซ่อทแซมบ้าน 461 หลังกว่า 8 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 500 ครัวเริอน 2 ล้านบาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นายพงษภัทร แสงพิทูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home จังหวัดขอนแก่น) ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี” กิจกรรมประกอบด้วย เยี่ยมชมนิทรรศการให้กำลังใจทีมช่างชุมชนที่กำลังซ่อมแซมบ้านและมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุ มอบงบประมาณซ่อมแซมบ้าน จำนวน 461 ครัวเรือน เป็นเงิน 8,298,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ครอบครัว เป็นเงิน 2,000,000 บาท เยี่ยมชมบ้านมั่นคงและชมนิทรรศการ ณ สหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด และเปิดโครงการบ้านมั่นคงและมอบบ้าน 248 ครัวเรือน โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์จากเหตุอุทกภัย ณ ชุมชนพระธรรมสาร และสหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น