“ปากเท้าเปื่อย” ระบาด 15 จว. รัฐคุมห้ามเคลื่อนย้าย 1 เดือน

 “โรคปากและเท้าเปื่อยระบาดหนัก กรมปศุสัตว์ร่อนหนังสือด่วนคุมเข้ม15จังหวัดห้ามเคลื่อนย้าย “โค-กระบือ-แพะ-แกะ-สุกร-กวาง” 1 เดือน 30 ต.ค.ถึง 30 พ.ย. 2562 ทำตลาดนัดโค-กระบือทั่วประเทศสูญเงินหลายร้อยล้านบาท

เว็บไซต์ “ประชาชาติธุรกิจ” รายการงานว่า นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายจังหวัด ทางกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562 ให้ใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรค เนื่องจากมีแนวโน้มจะพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สัตว์มีความเครียด อ่อนแอ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และสภาพอากาศเหมาะสมต่อการคงทนของเชื้อไวรัส อีกทั้งอยู่ในช่วงปลายของรอบการฉีดวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ต่ำลง ไม่สามารถป้องกันโรคได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางกรมปศุสัตว์จึงให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และกวาง เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.ถึง 30 พ.ย. 2562

โดยจังหวัดที่พบการระบาดได้แก่ มหาสารคาม ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ยกเว้นกรณีสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์ และให้ทางปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันก่อนถึงรอบ รวมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ด้านนายบุญเหลือ พลเสน เจ้าของตลาดนัดโค กระบือ บ้านหัน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ปกติในมหาสารคามจะมีการจัดตลาดนัดซื้อขายโค กระบือทุกวันพุธ บริเวณตลาดนัดบ้านหัน แต่ละนัดจะมีการซื้อขายโค กระบือหลายพันตัว มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 30-40 ล้านบาท โดยมีทั้งพ่อค้าจากทั่วประเทศมาทำการซื้อขายกัน เพื่อนำไปเลี้ยงขุนส่งออกไปขายตลาดประเทศเวียดนาม และจีน ทำให้ที่ผ่านมา ตลาดนัดบ้านหันจึงมีความคึกคักมาโดยตลอด แต่หลังการเกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยทำให้จำนวนผู้ค้าในตลาดลดลง เหลือนัดละ 600-700 ตัว หรือลดลงประมาณ 30% พ่อค้าที่เคยเข้ามาหาซื้อโค กระบือก็ไม่มา เพราะกลัวจะได้สัตว์ที่ติดโรคไป

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/local-economy/news-386971

แสดงความคิดเห็น