สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 2019 หลากหลายศิลปะวัฒนธรรมอีสาน “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”

มข.จัด “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” 9-11พ.ย.62 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบนวิถีสร้างสรรค์ คงรูปแบบเอกลักษณ์ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ชมทะเลธุงพญานาค พื้นที่เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรม คงแนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”

จากการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า จะมีการจัดกิจกรรม “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 Sithan KKU Festival 2019 โดยมี นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานจัดงานสีฐานเฟสติวัล ผู้คณะผู้บริหารจากคณะหน่วยงานต่างๆ  และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  กล่าวว่า  งาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยจะมีการจัดงานขึ้นในช่วงงานลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “บุญสมมาบูชานาค” โดยจะเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับงานประเพณีลอยกระทงด้วย

ประกอบด้วยมิติด้านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม และมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คำว่า “สมมา” นั้นเป็นภาษาอีสานตรงกับคำว่า ขมา มีความหมายถึงการขอให้ยกโทษ หรือการขอโทษเมื่อได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการล่วงเกิน ซึ่งคติเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนั้นมีทั้งการแสดงการขอขมาพระแม่คงคา และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ การบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาพระอุปคุต ตามคติทางพุทธศาสนา

          สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อจะให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมากเสน่ห์  โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยกิจกรรมที่มีขึ้นตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, ลานวัฒนธรรม, Creative Walking Street, การแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอย เป็นต้น และที่สำคัญสีสันและบรรยากาศโดยรอบพื้นที่การจัดงานจะได้มีการประดับประดาด้วยธุง (ธง) อีสาน โคมไฟ ซึ่งเป็นลวดลายพญานาคจากการสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้สนใจ ซึ่งเป็นเครื่องสมมาบูชาตามคติของชาวพุทธอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือโคมไฟหลากสีสันทั้งในแบบดั้งเดิม และประยุกต์ ซึ่งจะเนรมิตให้เกิดความสวยงามตลอดเส้นทางและโดยรอบบริเวณบึงสีฐานทั้งฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก   ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่น มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตาม ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามจันทรคติไทย งานประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า “งานลอยกระทง” จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เป็น “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว  ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง

นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ สรรพกำลังต่าง ๆ จาก ทหาร และ ตำรวจ เชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ในวันที่ 9-10-11 พฤศจิกายน 2562 นี้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง โดยการจัดงานในปีนี้จะยังคงรูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ คือ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”

ที่สำคัญในปีนี้ได้มีการยกระดับความหมายสำคัญของงานให้มีความเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ มีภาพที่เด่นชัดขึ้นแต่คงความหมายที่สอดคล้องกัน นำไปสู่คำว่า ”สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” ด้วยเพราะความเชื่อดั้งเดิมนั้น “นาค”และ “น้ำ” คือตัวแทนของสิ่งๆ เดียวกันที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในแถบนี้ เพื่อเป็นการบูชาเป็นการขอบคุณต่อบุญคุณของน้ำที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีป่าที่สวยงาม มีผู้คนที่มีจิตใจงาม ทุกอย่างที่ดีงามของที่นี่จะมารวมกันเป็น “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค”

โดยในวันแรกคือวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแห่ง “ศรัทธา”  ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน จะมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมาเพื่อความเป็นมิ่งมงคลและทำพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยขบวนพญานาค 15 ตระกูล และขบวนขันหมากเบ็งเพื่อมาสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อไทรขาว พิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีบวงสรวงพญานาค

ในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ขันหมากเบ็ง และนาค พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2019 การประกวดวงลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” การแสดงหมอลำคณะเดือนเพ็ญ อำนวยพร และการแสดงหุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ

วันถัดมา ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  คือบรรยากาศ“มหาสนุก” จะมีขบวน kku carnival ของนักศึกษาอย่างมีสีสัน  ขบวนแห่ “KKU Carnival” การประกวดวงโปงลาง “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำผญาย่อย”  และ การแสดงหมอลำคณะเสียงอิสาน

วันสุดท้ายในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่เป็นจุดสำคัญของการ “ปลุกวิถีวัฒนธรรม”ด้วยการลอยกระทงและไต้ประทีบโคมไฟตามแบบประเพณีในเวลาเดียวกัน พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสานในขบวนแห่กระทง  และการประกวดกระทง  การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 และสนุกสนานไปกับการแสดงจากวงชนะเลิศการประกวดโปงลาง “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” และการประกวด Miss KKU Angel

แสดงความคิดเห็น