มข.อนุมัติที่ 6 ไร่งบ 200 ล. สร้างศูนย์การเรียนรู้สมาธิ ตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

มข.เตรียมสร้างศูนย์การเรียนรู้สมาธิ เผยแผ่สัมมาสมาธิที่ถูกต้อง ของพระพุทธองค์ และ ตามแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พร้อมอนุมัติที่ดิน 6 ไร่ งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ได้อนุมัติพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ข้างบึงสีฐาน ทางทิศตะวันตก โดยพื้นที่ติดกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ทางทิศเหนือ เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สมาธิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้สมาธิ มข.มีพื้นที่ รวมทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางเมตร เพื่อใช้สำหรับอบรมสมาธิ แก่ นศ.ปริญญาตรี โดยเป็นห้องประชุมใหญ่ จุได้ 300 คน  และมีห้องประชุมเพื่อใช้อบรมครูสมาธิหลักสูตร 6 เดือน จุได้ประมาณ 100 คน

      นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่องสมาธิ และ พื้นที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน  มีห้องสมุดสมาธิ  มีศูนย์วิจัยสมาธิ  มีห้องอาหาร ร้านกาแฟ และ มีพื้นที่เดินจงกรม นั่งสมาธิ รวมทั้งพื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจศูนย์การเรียนรู้สมาธิ มข. มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่สัมมาสมาธิที่ถูกต้อง ของพระพุทธองค์ และ ตามแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ที่พระพรหมมงคลญาณ ได้สืบทอดมา

 มูลค่าอาคาร ประมาณ 200 ล้านบาท ขณะนี้กำลังออกแบบระบบโครงสร้างอาคาร และการตบแต่งภายใน โดยจะออกแบบให้เสร็จในเดือน ธันวาคม 2562

แสดงความคิดเห็น