ชาวบ้านยโสธร ทวงคืนงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ชาวบ้านยโสธร ชุมนุมเรียกร้อง  ยกเลิกคำสั่ง คสช.-ประกาศจังหวัด คุมเข้มการจุดบั้งไฟ

“workpointnews” รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสมชาย แผ่นศิลา อายุ 60 ปี ประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านประมาณ 60 คน ถือป้ายชุมนุมเรียกร้องพร้อมกับยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทวงคืนงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น

หลังจากเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาทางจังหวัดยโสธรได้ออกประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือ การกระทำการอย่างอื่นใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ จำนวน 2 ฉบับ ที่มีข้อจำกัดในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ หลายประการ เช่น การกำหนดระยะเวลาการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเพียง 1 เดือน, จำกัดขนาดและจำนวนบั้งไฟที่จุดในแต่ละวัน จนส่งผลกระทบทำให้ตามชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดยโสธรไม่สามารถที่จะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเพียง 1 เดือน จนบางหมู่บ้านต้องยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟไป

ชาวบ้านมองว่าประกาศดังกล่าวเป็นการทำลายประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟของชาวบ้านที่ได้พากันทำและถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงได้รวมตัวกันเรียกร้องขอทวงคืนประเพณีบุญบั้งไฟกลับคืนมาและขอให้สามารถจุดบั้งไฟได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีข้อเรียกร้อง คือ 1.ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้สอดคล้องกับประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร

2.ให้ยกเลิก ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือ การกระทำการอย่างอื่นใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

อ่านต่อ>>

แสดงความคิดเห็น