บัตรทองไทยมาได้ไกลถึงทุกวันนี้เพราะใคร?

ผมพูดประเด็นนี้ก็เพราะว่าระบบหลักประกันสุขภาพไทยก้าวไกล ถูกยอมรับว่าเป็นระบบสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพได้อันดับ 6 ของโลก ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้นำเสนอในเวทีโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ แต่ก็มีประเด็นที่นักการเมืองไทยต่างต้องการสร้างคะแนนนิยมให้พรรคของตนเองว่าเป็นนโยบายของพรรคไหน พรรคไหนทำให้สำเร็จ ผมขอพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับว่า หลักประกันสุขภาพแบบของประเทศไทยนั้น ผมว่าจะนำไปใช้ที่ประเทศไหนในโลก ก็ไม่ประสบความสำเร็จแบบประเทศไทย เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว THAILAND ONLY ด้วยเหตุผลดังนี้

  1. การให้บริบาลด้วยสถานพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณต่ำกว่าต้นทุนที่ได้จ่ายไป พูดง่ายๆ คือ ขาดทุน ขาดทุนมากด้วยครับ แต่เราก็ทำเพื่อคนไทยครับ ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ขาดทุนเพื่อกำไร”
  2. เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกแผนกต้องทำงานหนัก หนักเกินพลังของคนทั่วไปที่จะทำได้ แต่ที่เราทำได้ทุกวันนี้ เพราะเราทำด้วยใจ มากกว่าทำตามหน้าที่ เพราะพวกเรามีความรักในหน้าที่ เราสุขใจที่ได้รักษาคนไข้หาย เราสุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยและญาติ
  3. คนในสังคมให้การสนับสนุน บริจาคเงิน บริจาคทรัพย์สิน บริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลอยู่ได้ เรามีพี่ตูนเป็นผู้นำในการร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ให้ออกมาร่วมบริจาคเพื่อโรงพยาบาล และผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลอีกจำนวนมากที่ร่วมสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐินหางบประมาณให้โรงพยาบาล
  4. โครงการหลักประกันสุขภาพได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากประชาชนที่ดีในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวทางที่รัฐเป็นผู้กำหนด ถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับแก้ไขให้ดีขึ้นอีกหลากหลายเรื่อง
  5. ประชาชนคนไทยที่ใช้สิทธิ์การรักษาข้าราชการก็ให้ความร่วมมือกับสิทธิ์บัตรทอง เพราะแนวทางการรักษาของข้าราชการในอดีตก็มีการปรับมาให้เหมือนกับสิทธิ์บัตรทอง ซึ่งถ้าข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือก็อาจไม่สามารถปรับแนวทางการรักษาได้
  6. เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลถึงจะบ่น ถึงจะต่อว่าผลกระทบที่ได้รับจากสิทธิ์การรักษาบัตรทอง แต่ก็ตั้งใจ ทุ่มเทให้การรักษาผู้ป่วยอย่างสุดกำลัง เงินค่าเวร ค่าโอที ค่าตอบแทนต่างๆ ก็ออกล่าช้า เพราะสถานการณ์ด้านการเงินขาดสภาพคล่อง
  7. ความร่วมมือของคนไทยในทุกๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนร่วมมือกับรัฐบาล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ เพราะผมมีความเห็นว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย บัตรทองของคนไทยมาไกลได้ถึงขนาดนี้ ได้โชว์ถึงเวทีสหประชาชาติ หลายประเทศมาดูงาน หลายประเทศอยากให้เราไปเป็นที่ปรึกษา ผมมองว่าที่มาไกลขนาดนี้ ก็เพราะความเด็ดเดี่ยวของผู้นำ ผู้บริหารหลัก ผู้ทำข้อมูลที่กล้าดำเนินการ กล้าลงมือ แล้วก็คนที่มาสานต่อ และร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ประกอบกับเหตุผลทั้ง 7 ประการข้างต้นที่อาจพบได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

ผมอาจกล่าวได้ว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บัตรทองนั้นอาจเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุค 4 G และยุค 5 G ก็ได้ครับ

 

โดย: ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

แสดงความคิดเห็น