สนามบินขอนแก่นเตือน ห้ามจุดโคมลอย โคมไฟฯ โทษจำคุก 3 ปีปรับ 6 หมื่น

สนามบินขอนแก่น เผยอนุญาตแค่จุดพลุ ลอยกระทงปีนี้ขอมา 2 แห่ง คือ อ.แวงน้อย และ ต.บ้านเป็ด เตือนห้ามจุดโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน โทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเพียง อ.แวงน้อย และ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่นเท่านั้น ที่ยื่นขออนุญาตจุดและปล่อยพลุ ซึ่งในการยื่นขออนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และมีการส่งเรื่องมาที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เป็นการขออนุญาตจุดพลุ โดยไม่ได้ขออนุญาตจุดและปล่อย โคมลอย โคมไฟและโคมควัน แต่อย่างใด

“ดังนั้นหากพบว่ามีการลักลอบหรือฝ่าฝืนในการจุดโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ถือว่าผิดกฎหมายตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า ได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามบิน ในเขตปลอดภัยทางการบินของสนามบินขอนแก่นในรัศมีด้านข้าง 4.5 กม. และด้านทางขึ้นและทางลง ในรัศมี 18 กม. ที่ห้ามจุดพลุ และโคมในประเภทต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าชาวขอนแก่นให้ความร่วมมือตามระเบียบดังกล่าวอย่างดี

แต่ถึงอย่างไรในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ สนามบินขอนแก่นยังคงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการออกตรวจพื้นที่ที่จัดกิจกรรมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงการตรวจสอบพื้นที่ภายในสนามบินหากมีการลักลอบจุดโคมและมาตกในเขตสนามบินจนส่งผลกระทบต่อการทำการบิน โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ที่มีสายการบินพาณิชย์ทำการขึ้นและลงจำนวนมากที่ต้องกำกับควบคุมการเดินอากาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น