ขอนแก่นเจ้าภาพ 22ชาติร่วมถกปัญหาปากแหว่ง

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น หมอขอนแก่น รับเป็นประธานจัดงาน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ 22 ประเทศ ร่วมถกแก้ปัญหาปากแหว่ง-เพดานโหว่ พิการแต่กำเนิดครั้งที่ 9 เน้นพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ สร้างโอกาส

นางสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วย ศูนย์การดูแลและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการประชุมวิชาการ The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Congress 2019 (APCC2019) “Regional & Global Partnership of Comprehensive Care in Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities” And the 12th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (THAICLEFT) ที่โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

“การประชุม Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Congress จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี โดยเกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดการดูแลแบบสหวิทยาการให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ริเริ่มโดย Dr. Seng-Teik Lee จากประเทศสิงคโปร์ ที่ได้จัดงานครั้งแรกในปี 1988″

จากนั้นได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องโดยประเทศต่างๆ ผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ สำหรับปี 2019 นับเป็นครั้งที่ 9 และจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีประธานจัดงานคือ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asian Pacific Cleft Lip, Palate and Craniofacial Deformities)

และมี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วม อีกทั้งยังวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานจาก 22 ประเทศ

เช่น ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย บังกลาเทศ อุซเบกิสถาน จอร์แดน สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เยอรมัน แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก

ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์กร Smile Train ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Transforming Faces ประเทศแคนาดา จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมและเป็นเจ้าภาพในนามจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ที่โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 นี้

แสดงความคิดเห็น