เปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่ง 12 ที่ขอนแก่น

Copperwired ร่วมกับ Vnet Capital เปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่ง 12 ที่ขอนแก่นบนพื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมหนังสือนิทานและการ ตูนวิชาการสําหรับเด็กกว่า ๖,๐๐๐ เล่ม ที่สุด ของจินตนาการเพียงหนึ่ง เดียวในจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านทุ่ม

ที่โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายณรงค์ อินค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด เป็นประธานเปิด ห้องสมุดโลกนิทานของหนู โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ. เกษมสันต์  วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
นายณรงค์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำกัด กล่าวว่า ห้องสมุดโลกนิทานของหนูถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะสานต่อเจตนารมย์ให้บรรลุผลสำเร็จ จังหวัดละ 1 โรงเรียน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี รวม 11 จังหวัด สำหรับในปีที่ 12 ที่ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นในการสร้างห้องสมุด จินตนาการแห่งเดียวของจังหวัด
ด้าน ดร.ภูมิพัทธ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าในนามชาวจังหวัดขอนแก่นและในเขตพื้นที่สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ได้เลือกโรงเรียนบ้านทุ่มทุ่มประชานุเคราะห์จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนูประจำพุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้ กระผมขอบคุณนายณรงค์อิงค์ธเนศประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด และคณะกรรมการบริหารโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องสมุดมูลค่าหลายล้านบาทและขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานที่ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีรับมอบห้องสมุดโลกนิทานของหนู บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ในครั้งนี้ด้วย
ส่วน นายสันติ ผอ.รร.บ้านทุ่ม กล่าวว่า เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู ต่อมาคัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น จึงได้ถูกคัดเลือกจาก กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น เพราะเขาจะไปสร้างให้จังหวัดละโรงเรียน ผลที่ได้ก็คือ มีความสะดวกสบายสนุกสนาน เป็นโลกแห่งจินตนาการเด็กนักเรียน ภายในห้องสมุด ซึ่งเข้าไปแล้วจะมีทั้ง ICT มีทั้งหนังสือที่เป็นปัจจุบัน มีเวทีให้เด็กแสดงออก ที่สำคัญเมื่อสมัครเป็นสมาชิก แล้วทั้งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเป็นสมาชิกยืมไปใช้ได้ งบก่อสร้างนี้บริษัทฯ จัดการให้ทั้งหมด ทางโรงเรียนเป็นแค่สถานที่กับอาคาร
“โดยอาคารเดิมเป็นใต้ถุนโล่ง ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้ามาต่อเติมให้เป็นอาคารทึบทาสีใหม่พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งหาหนังสือมาให้หาเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมาให้ทั้งหมด รวมทั้งพิธีเปิดต่างๆ บริษัทฯ ดำเนินการให้ทั้งหมด โรงเรียนเพียงแต่เตรียมอาคารและสถานที่ไว้จัดงาน อีกทั้งโรงเรียนต้องจัดหาจัดจ้างครูบรรณารักษ์มาดูแล แต่ที่สำคัญคือคงไม่ให้ทำคนเดียว ต้องให้ครูทุกคน ร่วมเป็นบรรณารักษ์ทำเป็นตารางเวรให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ หมุนเวียนกันไปเป็นบรรณารักษ์ โรงเรียนมีนักเรียน 670 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ป. 6 จุดเด่นของห้องสมุดโลกนิทานของหนู ก็คือเด็กเข้าไปแล้วไม่อยากออกไป สรุปคือถ้าเด็กได้อ่านหนังสือหรือมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเด็กจะเกิดจินตนาการในการที่จะสร้างสรรค์งานออกมาได้”นายสันติ กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น