ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย “นวัธ เตาะเจริญสุข” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

“ศาลรธน.” ชี้ “นวัธ” พ้นสมาชิกภาพส.ส.ตั้งแต่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 16 ต.ค. เหตุต้องโทษประหารชีวิตหนักกว่าจำคุก ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด ให้ตำแหน่งส.ส.เขต 7 ขอนแก่นว่างลงในวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัย เริ่มนับถอยหลัง 45 วัน ตราพ.ร.ฎ.จัดเลือกตั้ง คาดกกต.จัดเลือกซ่อม ภายใน 27 ธ.ค.นี้

“เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์”  รายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 พ.ย. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งเพื่ออ่านคำวินิจฉัย เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) หรือไม่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายนวัธ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) นับแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 16 ต.ค. 2562

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายนวัธ สิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ว่างลง และต้องดำเนินการตรา พ.ร.ฎ.เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 102 จึงถือว่าวันที่ตำแหน่ง ส.ส. ว่างลง คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 13 พ.ย. 2562

อ่านต่อ>>https://www.thairath.co.th/news/politic/1703398

 

แสดงความคิดเห็น