พบพิรุธสหกรณ์ครูเปิดบัญชีกรุงเทพฯคาดเงินหาย 400 ล. อาจหมุนซื้อล้อตตารี่

                                     ชมรมสหกรณ์ครูขอนแก่นออกแถลงการณ์ เผยพิรุธ สหกรณ์ครูขอนแก่น เปิดบัญชีเงินฝากประจำในกรุงเทพฯ ทั้งที่ตั้งอยู่ขอนแก่น มียอดเงินฝากครั้งแรก 700 กว่าล้านบาท และมีบางช่วงพุ่งถึง 1,000 ล้านบาท โดยมียอดถอนเงินช่วงหนึ่งกว่า 400 ล้านบาท อาจจะเกี่ยวโยงกับการหมุนเงินไปซื้อสลากกนแบ่งรัฐบาล

วันที่ 13 พ.ย. 62 ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่น เปิดเผยว่าตนได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การฝากเงินผิดปกติของสหกรณ์ ว่า ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเงินหายไปจากบัญชี ของสหกรณ์ประมาณ 400 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าว

ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และมวลสมาชิกโดยส่วนรวมอย่างร้ายแรงและเป็นที่วิตกกังวลกันมาก ซึ่งทางชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้จัดประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสดังกล่าว

โดยได้นําเสนอต่อประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจํากัด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดําเนินการต่อไป

บัดนี้ ได้มีกลุ่มสมาชิกผู้มีความหวังดีและเป็นห่วงต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ซึ่งได้เฝ้าติดตามการทํางานของสหกรณ์ฯแห่งนี้มาตลอด พบว่าอาจมีการกระทำที่ส่อไปในทางไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ที่มีการจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจําหน่ายโดยที่ไม่มีตัวสลากจริง

นอกจากนี้ยังพบมีการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ 1 ปี ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นไว้ที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ ทั้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมียอดเงินฝากครั้งแรกจำนวน 700 กว่าล้านบาท และบางช่วงมียอดเงินฝากสูงถึง 1,000 ล้านบาท และพบมีความผิดปกติในการถอนเงินออกจากบัญชีช่วงหนึ่งจํานวน 400 ล้านบาท โดยสมาชิกมีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการนำเงินจำนวนนี้ไปหมุนลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่

ฉะนั้น ชมรมฯ ในฐานะเป็นองค์กรของสมาชิก จึงต้องเสนอให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจความถูกต้องต่อไป พร้อมนี้ จะได้ให้มีการติดตามตรวจสอบในการประชุมใหญ่วิสามัญที่ จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

/////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น