เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มวันละ 6.5แสนลบ.ม ช่วยเติมแม่น้ำชีแห้งขอด

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 650.000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเติมน้ำให้กับแม่น้ำชี หลังแม่น้ำชีในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม น้ำแห้งขอด

วันที่ 15 พ.ย. 62 ปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณกักเก็บ 567 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่าง โดยได้ใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ใต้เขื่อน โดยเฉพาะแม่น้ำชีเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่ากำลังประสบปัญหาน้ำแห้งขอด และเริ่มกระทบกับระบบการผลิตน้ำประปา ทำให้ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ได้เพิ่มการระบายน้ำ จากเดิมวันละ 300,000 ลูกบาศกเมตร เพิ่มเป็นวันละ 650,000 ลูกบาศก์เมตร

 

เพิ่มช่วยเติมน้ำให้กับแม่น้ำชีและลุ่มน้ำพอง เพื่อให้มีการสูบน้ำจากลำน้ำพองและแม่น้ำชี เติมเข้าไปยังบ่อน้ำประจำหมู่บ้าน หรือแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนคาดว่าน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะเหลือปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 257 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อย่างไรก็ตามได้ขอให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้มีน้ำใช้ไปตลอดจนถึงฤดูฝนปีหน้า

แสดงความคิดเห็น