ประมูลใหม่”คริสเตียนี”เบียดชิง”เมดิคัลฮับ” ยื่นต่ำสุด3.9พันล้าน/เขี่ยแชมป์เก่าตกรอบ

คริสเตียนีม้ามืดลงชิงโครงการเมดิคับฮับ ม.ครั้งแรก เสนอราคาต่ำสุด 3,900 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 453.8 ล้านบาท เบียดชนะคู่แข่งอิตาเลียนไทยอันดับสอง 4,303 ล้านบาท แชมป์เก่า.การช่างร่วงไปอันดับสาม 4,333 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารบริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 ผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเลคโทรนิค (e-bidding )

และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิค งานบริการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ

จากราคากลาง 4,353,870,110 ล้านบาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบล้านบาท) โดยบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 3,900,000,000 (สามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลาง 453.8 ล้านบาท

สำหรับผู้ร่วมประมูลรายอื่น ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ยื่นประมูลที่ 4,303,870,000 บาท (สี่พันสามร้อยสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ 4,333,000,000 บาท (สี่พันสามร้อยสามสิบสามล้านบาทถ้วน) ส่วน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 4,136,000,000 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน)

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14 มิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เคยประกาศให้บริษัท ช.การช่างฯ เป็นผู้ชนะการประมูลก่อสร้างในราคา 4,346,319,991 บาท (สี่พันสามร้อยสี่หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ภายหลังบริษัทอิตาเลียนไทยฯได้ขอยื่นอุทธรณ์ให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาใหม่ เพราะเห็นว่าเกณฑ์การตัดสินไม่เป็นธรรมกับบริษัทตนที่เสนอราคาต่ำกว่า 737 ล้านบาทและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รวมทั้งยังมีบริษัท กิจการร่วมค้า DD บริษัท และบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่เห็นว่าการประมูลไม่เป็นธรรม ได้ยื่นคำร้องคัดค้านผลประมูล และกรมบัญชีกลางให้ความเห็นว่า คำร้องมีมูลและให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดการประมูลโครงการใหม่

สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดิมมีจำนวน 1,500 เตียง ภายใต้โครงการศูนย์ความเลิศทางการแพทย์ หรือ เมดิคัลฮับ จะมีการขยายจำนวนเตียงเป็น 5,000 เตียง ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงมากที่สุดในอาเซียน ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารรักษาพยาบาล 2 เป็นอาคาร ขนาดความสูง 21ชั้น

เฟส 1 สร้างเพิ่ม 2,000 เตียง มูลค่า 4,000 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 2 – 3 ปี และเฟส 2 เพิ่มความสูงเป็น 39 ชั้น  จำนวน 1,500 เตียง อาคารจอดรถ เรือนพักญาติ  อาคารสนับสนุนบริการ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกสถานภาพ ศูนย์วิจัยโรคเฉพาะทาง

สำหรับบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ชื่อเดิม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (สยาม) จำกัด และได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และก่อสร้างโครงการที่สำคัญ ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท่าเทียบเรือคลองเตย สะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสะพานสารสินที่ภูเก็ต โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ฯลฯ รวมทั้งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นมูลค่า  2,250 ล้านบาท โดยชนะประมูลมาด้วยราคา  2,003 พันล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 245 ล้านบาท

ปัจจุบัน คริสเตียนีและนีลเส็น ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ด้วยชื่อ “บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อปีพ.ศ. 2535 รวมระยะเวลาดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 87 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอีสานบิซ)

 

 

แสดงความคิดเห็น