คนอีสานหนุนแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ให้ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ไม่เอา “มาร์ค” ปธ.กมธ.ศึกษาฯ

คนอีสาน หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เสร็จก่อนเลือกตั้งครั้งหน้า ประเด็นไม่ให้ส.ว.เลือกตั้งนายกฯ, ที่มาส.ว.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น, ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบเดิม, การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ และไม่เห็นด้วยให้ “อภิสิทธิ์” นั่งปธ. กมธ.วิสามัญศึกษาฯ

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานกับการปรับแก้รัฐธรรมนูญ” ผลสำรวจพบว่า หลังจากมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาระยะหนึ่ง คนอีสานส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เห็นว่าควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือภายใน 2-3 ปี

ประเด็นที่ควรแก้ไข เช่น ไม่ให้ ส.ว. ชุดแรก โหวตเลือกนายรัฐมนตรีได้อีก ที่มาของ ส.ว. โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเหมือนเดิม สูตรการคำนวณ ส.ส. พึงมีหรือส.ส.บุญชีรายชื่อ เป็นต้น ขณะที่เสียงสนับสนุนให้ “มาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธาน กมธ. วิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีร้อยละ 34.4 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 40.2

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานที่มีต่อการปรับแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ 10 ประเด็น ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,072 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

แสดงความคิดเห็น