รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯแล้วพ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น

วันที่ 9พ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า หลังจากครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แล้ว จากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันรัฐบาลได้นำร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ทันที

 

แสดงความคิดเห็น