บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ นำทีมมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมคนขอนแก่น4อำเภอครัวเรือนละ 5,000 บาท

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยนายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ นายเอกพัน บันลือฤทธิ์ และดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

โดยทางมูลนิธิฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 532 ครัวเรือน อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 2,406 ครัวเรือน อำเภอโนนศิลา จำนวน 468 ครัวเรือน และอำเภอชนบท จำนวน 245 ครัวเรือน รวม 4 อำเภอ จำนวน 3,660 ครัวเรือน

ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ คนละ 5,000 บาท รวม 4 อำเภอ จำนวน 219 คน ศาสนสถานที่ประสบอุทกภัย แห่งละ 10,000 บาท รวม 4 อำเภอ จำนวน 20 แห่ง โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย แห่งละ 10,000 บาท รวม 4 อำเภอ จำนวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์พัฒนาเด็ก แห่งละ 10,000 บาท รวม 4 อำเภอ จำนวน 4 แห่ง

แสดงความคิดเห็น