ปธ.สหกรณ์ครูขอนแก่นพร้อมแจงปม 400 ล้านบาท

ปธ.สหกรณ์ครูขอนแก่น พร้อมเปิดหลักฐาน 4 ธ.ค. 62 แจงปม 400 ล้านบาท วอนสมาชิกอย่าตกใจ ลั่นไม่กระทบสถานภาพทางการเงินสหกรณ์ฯ มีทรัพย์สินกว่า 27,000 ล้านบาท ยังเหลือสภาพคล่องราว 800 ล้านบาท สมาชิกฯได้ปันผล ก.พ. 63 แน่นอน

วันที่ 21 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ชั้น 3 ดร.ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ร่วมกับ นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และนายอาสา คัมภิรา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานภาพสินทรัพย์ และผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น พร้อมกับตอบข้อซักถามกรณีที่เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นหายไปกว่า 400 ล้านบาท ต่อสื่อมวลชนทุกสาขา ที่มารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้

จากกรณีที่ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสามชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.จิรพงษ์ ไชยยศ และนายอุดม สงวนชม รองประธานชมรมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนครู ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเงินสหกรณ์ได้หายไปจากบัญชีของสหกรณ์ ประมาณ 400 ล้านบาท แต่กรรมการ ตลอดจนผู้จัดการ ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้

ทำให้เป็นประเด็นที่สมาชิกต่างเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินที่หายไป ชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯ จึงได้มีประชุมสมาชิกและหารือกันในวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติให้สมาชิกลงชื่อแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น เปิดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าว จนมีสื่อนำไปเสนออย่างกว้างขวาง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กล่าวว่า ประเด็นที่เงินสหกรณ์หายไป 400 กว่าล้านบาท เกิดมาจากการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อ 19 ต.ค. 62 ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับส่วนหนึ่ง และเพื่อเลือกตั้งประธานสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งตนเองได้รับเลือก

“ในวันนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ และมีวาระอื่นๆได้มีผู้แทนสมาชิกได้สอบถามมา ทราบว่าได้มีเงินสหกรณ์หายไปนอกระบบ 400 กว่าล้านจริง หรือไม่?  เข้าใจว่าคงเก็บตรงนี้มาเป็นประเด็นเนื่องจากคำตอบในที่ประชุมในวันนั้นไม่เคลียร์ เมื่อผมเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 24 ต.ค. 2562 ได้มีการประชุมและนำเรื่องนี้มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง”

โดยคณะทำงานได้เร่งดำเนินการเพื่อรายงานผลภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบขอขยายเวลาเนื่องจากมีรายละเอียดและเอกสารจำนวนมาก เกรงว่าจะตรวจสอบไม่รอบคอบจึงขอขยายระยะเวลา โดยมีมติจากที่ประชุมให้ขยายเวลาไปวันที่ 30 พ.ย. 2562 ทุกอย่างต้องจบสามารถชี้แจงสมาชิกได้รับทราบ

“ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 กรรมการได้ดำเนินการส่งหนังสือลงนามโดยประธานสหกรณ์ฯ เพื่อขอสเตทเม้นท์ของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟอร์จูน ที่กรุงเทพฯ แต่ทางธนาคารได้ตอบกลับมาว่าคนที่จะขอสเตทเม้นท์ได้ต้องเป็นคนที่มีชื่อในสมุดคู่ฝาก  และธนาคารได้ส่งแบบฟอร์มให้ผู้มีอำนาจในสมุดคู่ฝาก 4 คน ซึ่งเป็นมติกรรมการเดิมที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อมาโดยตลอด ขณะนี้ได้มีหนังสือไปถึงทั้ง 4 ท่านให้มาลงชื่อเพื่อขอสเตทเม้นท์ ซึ่งตอนนี้มี 3 ท่านได้ลงชื่อให้แล้ว”

ดร.อนุศาสตร์ กล่าวอีกว่า จึงได้มีการตั้งกรรมการ นำสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ไปตรวจสอบที่สาขาโลตัสเอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น แต่ไม่สามารถปรับสมุดได้ โดยบอกว่าสมุดบัญชีมีความผิดปกติ ยอดไม่ตรง จึงไม่สามารถปรับได้ โดยหลักการมีสมุดคู่ฝากไปปรับที่ไหนก็ได้ แต่เล่มนี้กลับทำไม่ได้ และจากการที่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้มายื่นหนังสือขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2562 เมื่อตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก และตรงตามข้อบังคับ ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สมาชิกได้ทราบ โดยมติที่ประชุมเสนอให้จัดขึ้นในวันที่ 4 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น หรือ KICE ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีผู้แทนสมาชิกประมาณ 390 คน เข้าร่วม

“คาดว่าในวันดังกล่าวจะมีสมาชิกฯที่จะมาร่วมรับฟังสังเกตการณ์ด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งมั่นใจว่าในวันที่ 4 ธ.ค. 2562 นี้ทุกอย่างน่าจะกระจ่างชัด และขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ไม่ต้องกังวลแห่ถอนเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคงไม่ล้มแน่นอน และในเรื่องการปันผลเฉลี่ยคืนในเดือนกุมภาพันธุ์ยังคงเป็นไปตามปกติกำไรจนถึงปัจจุบัน 900 ล้านบาท มั่นใจว่าสิ้นเดือน ธ.ค. น่าจะมีเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท”

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีจำนวนสมาชิก 19,554 คน มีสินทรัพย์ 83 รายการ เป็นวงเงิน 27,000 ล้านบาท มีหนี้สิน 40 รายการ 12,265 ล้านบาท เป็นเงินฝาก /เงินกู้ยืมทุน รวม 7 รายการวงเงิน 12,245 ล้านบาท สินทรัพย์มากกว่าหนี้สินรวมกับทุน การบริการเงินกู้ทุกประเภทเป็นเงินเท่ากับ 26,000 บาท เงินดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนเงิน 800 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน 15 ไร่ 1 งาน มูลค่า 500 ล้านบาท

“การที่จะกระทำการใดๆของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯที่เป็นเสียงข้างมากให้การรับรอง เห็นชอบหรืออนุมัติก่อนที่จะกระทำการใดๆ ลงไป” ดร.อนุศาสตร์ กล่าวทิ้งท้ายถึงบาทการทำงาน

ดูคลิป

 

แสดงความคิดเห็น