“โออาร์” จัดรับฟังสื่อขอนแก่น ยืนยันดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน เปิดให้ SMEs ร่วมออกแบบธุรกิจ

บริษัท ปตท.ฯ หรือ โออาร์ จัดสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 เพื่อรับฟังความเห็น ยืนยันทำธุรกิจควบคู่การกับการพัฒนาสังคมชุมชนโดยรอบ เปิดโอกาสให้ SMEs มีส่วนร่วมในการออกแบบธุรกิจ กางแผนธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกมุ่งสู่แบรนด์ไทยระดับโลก

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น น.ส.ราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายสุชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

น.ส.ราชสุดา กล่าวว่าในฐานะ บริษัท เรือธง (flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศและต่างประเทศ วิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน เป็นคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน

น.ส.ราชสุดา กล่าวด้วยว่าโออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจ สำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่องโซเชียล อินคลูซีฟเนส (Social Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดในทุกพื้นที่ที่โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่างๆ โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงโครงการโรงทานงานพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นต้น

น.ส.ราชสุดา กล่าวอีกว่าปัจจุบัน โออาร์ โทรทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มีจำหน่ายรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนกว่า  3,000 สาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Station) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีและส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้พร้อมแล้วที่จะนำแบรนด์ โออาร์และ SMEs ไทยร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจสร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในเวทีระดับโลกเพื่อเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป.

แสดงความคิดเห็น