ครม.เห็นชอบเสนอ “อุทยานธรณีโคราช” ขึ้นทะเบียนธรณีโลก

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รายงานมติเรื่องเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีโคราชเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยส่งใบสมัครต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

 

โดยอุทยาธรณีโคราช ที่จะเสนอต่อองค์กรยูเนสโก มีเนื้อที่ประมาณ 3,167 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ขามทะเลสอ สูงเนิน และสีคิ้ว ซึ่งมีความเหมาะสมในการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

อ่านต่อ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855163?fbclid=IwAR1nGc-vWLLSY526VZF0GGI_sf5Ly7ofR_rvWY6Dm7NUEKkc2zoqzvyswhU

 

แสดงความคิดเห็น