มอบกัญชาของกลาง 300 กก. ให้คณะเภสัชฯ มข. ต่อยอดประโยชน์ทางการแพทย์

ปปช.ส่งมอบกัญชาของกลาง 300 กก. ให้คณะเภสัชฯ มข. ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

“เว็บไซต์ มติชนออนไลน์” รายงานว่า นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ได้ส่งกัญชาของกลาง 300 กิโลกรัม ให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบซึ่งกัญชาดังกล่าวจะนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกในสัตว์ ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ทั้งนี้กัญชาของกลางที่ใช้ส่งมอบนั้นผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก (แคดเมียม) เกินมาตรฐาน แต่พบมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เกินค่าที่กำหนด

นายวิชัย กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ป.ป.ส. ได้สนับสนุนกัญชาของกลางที่ได้รับ การอนุญาตครอบครองฯ กว่า 2,161 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดการวิจัยการพัฒนาทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตเป็นยาตำรับพื้นบ้าน และน้ำมันกัญชาสำหรับผู้ป่วย ได้มากกว่า 800,000 ขวด และยังคงให้การสนับสนุนกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ยื่นความความประสงค์ ภายใน 24 พ.ย 62 หากพ้นกำหนดเวลา ป.ป.ส. จะต้องทำตามขั้นตอนในการทำลายของกลางต่อไป

อ่านต่อ>>https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1764644

แสดงความคิดเห็น