“อีสาน” น้ำน้อย เฝ้าระวังการใช้น้ำ

วันที่ 25 พ.ย. 62  ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยสถิติน้ำทั่วประเทศและภาคอีสานว่า แหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือแหล่งน้ำที่มีความจุมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตรของภาคอีสานมีปริมาณน้ำ 7,571  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนปริมาณน้ำทั้งภูมิภาค 58 % จากความจุทั้ง 13 แห่ง ทว่ามีเพียงเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี  อ่างหนองหาร จ.สกลนคร และเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ที่จัดอยู่ในระดับน้ำมาก

ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำพระเพลิง และเขื่อนลำนางรอง ต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีน้ำในเขื่อนเฉลี่ยเพียง 20 % เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมนอกฤดูการอย่างแน่นอน ฉะนั้นจึงได้จัดทำข้อมูลสถานการณ์น้ำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เตรียมการรับมือบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพตลอดช่วงฤดูแล้ง

แสดงความคิดเห็น