คนไทย ลดเที่ยว- ช้อปปิ้ง -สังสรรค์ ประหยัดสู้พิษเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล เผย คนไทยเจอพิษเศรษฐกิจ ต้องประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ลดค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ทุกทาง

“เว็บไซต์ workpointnews”รายงานว่า  วันที่ 24 พ.ย. “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ การกินอยู่ของประชาชน ณ วันนี้ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย.

เมื่อถามถึง วิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรม
อันดับ 1 ตอบว่า ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย ร้อยละ 69.38
อันดับ 2 ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน ร้อยละ 40.74
อันดับ 3 วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้อยละ 22.85
อันดับ 4 ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น ร้อยละ 21.23
อันดับ 5 ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน ร้อยละ 19.60

อ่านต่อ>>https://workpointnews.com/2019/11/24/poll-3/

แสดงความคิดเห็น