ตร.ขอนแก่นอย่างเท่ 3นวัตกรรมปราบโจร หนุน “SMART CITY”

สภ.เมืองขอนแก่น เสนอนวัตกรรมควบคุมอาชญากรรม เช่น เสียงสายตรวจ,โครงการ Application, โครงการกล้อง License Plate และ AI Camera ในแผน SMART CITYต่อ ครม.สัญจรที่ขอนแก่น

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เผยว่า ได้ร่วมประชุม จัดเตรียมเสนอโครงการ แผนงานจังหวัดขอนแก่น สำหรับการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยได้นำเสนอ  “โครงการนวัตกรรมเพื่อการควบคุมอาชญากรรม สภ.เมืองขอนแก่น” ประกอบด้วย –โครงการเสียงสายตรวจ -โครงการ Application สภ.เมืองขอนแก่น -โครงการกล้อง License Plate และ AI Camera ในเขต สภ.เมืองขอนแก่น

ทั้งหมด ที่ประชุมเห็นชอบ ให้บรรจุโครงการทั้งหมดของ สภ.เมืองขอนแก่น อยู่ในแผนงาน SMART CITY จังหวัดขอนแก่นและเตรียมข้อมูล สำหรับการนำโครงการเข้าที่ประชุม กรอ. ระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

ที่มา:FB พันตำรวจเอก ภาคภูมิ พิศมัย

แสดงความคิดเห็น