ปั้นขอนแก่นสู่เมืองไมซ์ รณรงค์ลดใช้พลาสติก ตั้งเป้า1ปีลด50เปอร์เซ็นต์

ทีเส็บ ร่วมกับ โครงการ แยก แลก ยิ้ม จากปตท.พร้อมหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดประกวดโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก “Say No To Plastic” จ. ขอนแก่น ตั้งเป้า  5  เมืองไมซ์ซิตี้ ลดลง 50%  ภายใน 1 ปี 

ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศรางวัลชิงชนะเลิศการประกวดโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก “Say No to Plastic” ซึ่งสนับสนุนการจัดงานโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และโครงการแยก แลก ยิ้ม จาก ปตท. โดยมีนางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหาร ทีเส็บ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในการจัดงานประชุมสัมมนาทั่วประเทศ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นบนพื้นฐานความยั่งยืน

นางสาววิชญา  เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการประกวดจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก“Say No To Plastic” ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการจัดงานไมซ์ หรือ ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติและกระจายการจัดงานออกไปยังเมืองหลักทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศไมซ์ (MICE Ecosystem) ลดความเหลื่อมล้ำ และนำประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

“ทีเส็บมุ่งมั่นพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน และร่วมผลักดันเมืองไมซ์ซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ที่ยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากเมืองไมซ์หลักทั้ง 5 แห่ง ได้แก่กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีเส็บประกาศความร่วมมือพัฒนา5 เมืองไมซ์ใน 4 มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ จัดอบรม ส่งเสริมข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สถานที่หรือผู้จัดงาน การสนับสนุนงาน ผลักดันการจัดงานอย่างยั่งยืน(Sustainable Events) และผลักดันสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานความยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ส่งเสริมการวัดผลการแสดงความยั่งยืนจากธุรกิจไมซ์ที่จับต้องได้

การสนับสนุนโครงการจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก“Say No To Plastic” ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  จึงเป็นการสนับสนุนการจัดงานอย่างยั่งยืนที่ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นเพื่อรณรงค์แคมเปญแรกที่5 เมืองไมซ์ซิตี้ จะผลักดันร่วมกันในปีนี้ คือ Zero Plastic Events”โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันทั้ง 5 จังหวัด เพื่อลดจำนวนขวดพลาสติกที่ใช้ในการประชุมใน5 เมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 17,345,674 ขวด ให้ลดลง 50% เหลือ 8,672,837 ขวด ภายใน 1 ปี

แสดงความคิดเห็น