เผย5อุตสาหกรรมโต อาหาร- พลาสติก- ยานยนต์ฯ-โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชี้ นักลงทุนเชื่อมั่นประเทศไทย

โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมเผย 5 อุตสาหกรรมแนวโน้มสดใส ต้องการแรงงานใหม่สูง ทั้งกลุ่มอาหาร พลาสติก ยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ชี้ นักลงทุนเชื่อมั่นประเทศไทย-นโยบาย ส่งเสริมลงทุน หลังพบตัวเลข 11 เดือน มูลค่าลงทุนขอตั้งโรงงาน – ขยายกิจการ เติบโต 37.94% ความต้องการแรงงานกว่า 1.78 แสนคน

“เว็บไซต์ workpointnews” รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 21 พ.ย. 62 มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการรวม 3,950 แห่ง มีการจ้างงานใหม่ 178,733 คน และมูลค่าลงทุนรวม 445,025 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสูงสุด ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 490 โรงงาน มีการจ้างงานใหม่ 33,971 คน มูลค่าการลงทุน 52,033 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มพลาสติก 425 โรงงาน จ้างงานใหม่ 15,735 คน วงเงินลงทุน 23,351 ล้านบาท, กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 340 โรงงาน จ้างงานใหม่ 15,015 คน วงเงินลงทุน 27,547 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 327 โรงงาน จ้างงานใหม่ 10,339 คน วงเงินลงทุน  87,631 ล้านบาท และ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 92 โรงงาน จ้างงานใหม่ 19,819 คน วงเงินลงทุน 30,322 ล้านบาท

 

อ่านต่อ>>https://workpointnews.com/2019/11/25/economy-5/?fbclid=IwAR04in5vmpUoiVythe4UcBEU7RYRbNJTiuDNPKnje3jdvL9NI3mnJVbN1MM

แสดงความคิดเห็น