ครูขอนแก่นยุติเคลื่อนไหว/รมว.ศึกษาฯตั้งอก.ศจ.นัดประชุม 27 พ.ย. นี้

ผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่น ยุติการเคลื่อนไหว หลังทราบรมว.ศึกษาฯ ลงนามแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อก.ศจ.) ขอนแก่น นัดประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น และแต่งตั้งโยกย้ายครู 27 พ.ย. เสนอ กศจ.ขอนแก่น เห็นชอบ 29 พ.ย.ตามกรอบเวลากระทรวงศึกษาธิการ   

นายวัฒนา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดุสิตประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.) เขต 5 ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนที่ออกมาร้องเรียนกับ “อีสานบิซ”  กล่าวว่า หลังจากที่อีสานบิซได้นำเสนอข่าวออกไปตนได้รับการประสานงานบอร์ด อนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อก.ศจ.) ขอนแก่นแจ้งว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาและได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้ง อนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อก.ศจ.) ขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ อก.ศจ.ขอนแก่น ก็ได้เร่งรัดจัดให้มีการประชุมอก.ศจ.ขอแนก่น ในวันที่ 27 พ.ย.ที่จะถึงนี้ โดยมีประเด็นหลักในการพิจารณาคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร  และหลังจากประชุมพิจาราแล้ว อก.ศจ.ขอนแก่น จะได้นำเสนอผลการพิจารณาให้ กศจ.ขอนแก่น อนุมัติให้ ข้าราชการทุกคนได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและแต่งตั้งโยกย้ายในลำดับต่อไป

“เราได้ทราบว่า หลังจากปรากฎข่าวออกมา ทุกฝ่ายได้กรุณาเห็นปัญหาของครู โดย รมว.ศึกษาฯได้ลงนามแต่งตั้ง อก.ศจ.ขอนแก่น และนัดประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน หลังจากประชุม อก.ศจ.ขอนแก่นจะเสนอได้ผลการพิจารณาให้กศจ.ขอนแก่น อนุมัติการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย 29 พฤศจิกายน เป็นไปกรอบเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้แน่นอนแล้ว” นายวัฒนากล่าวและว่า

ดังนั้น ในส่วนของตนและคณะ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ก็จะได้ยุติการเคลื่อนไหว ที่จะเดินทางเข้าพบดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ที่ได้เคยประกาศเอาไว้ เว้นแต่การดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้

สำหรับรายชื่อ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อก.ศจ.) ขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กศจ.ขอนแก่น 3 คนได้แก่ นายสันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดขอนแก่น  (ประธาน อก.ศจ.ขอนแก่น ) นายเริงฤทธิ์ วัฒนศึกษา ข้าราชการครู สพป.เขต 2 นายสมศักดิ์ โคตรวงษ์ ข้าราชการครู สพป.เขต 3

สายผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯหรือผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ได้แก่ นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผอ.รร.กัลยาณวัตร นายคมสันต์ ชุมอำไพ ผอ.รร.ภูเวียง วิทยาคม สายผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ ดร.สายัญ ผาน้อย อดีตผอ.สพม. 25 นายนิวัฒ นิราศสูงเนิน ข้าราชการครูบำนาญ สพป.ขก.เขต 4 และนายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน  ข้าราชการครูบำนาญ สพป.ขก.เขต 5 โดยมีนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

 

…………………

 

แสดงความคิดเห็น