เปิดยังไงให้โลกจำ! ประธานเขตฯขับช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น

เท่!สุดๆ ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานเขตฯขี่ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” โรงเรียนสนามบินขอนแก่น 

วันที่ 28 พ.ย.62 ที่ ลานอเนกประสงค์ รร.สนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสนามบินประจำปี 2562  พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักกีฬา และผู้ปกครอง รร.สนามบินร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตร กล่าวว่า โรงเรียนสนามบินได้จากการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นช่วงที่ 99 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแปลกใหม่จึงได้จัดคาราวานช็อปเปอร์ ขับขี่มาเปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกายมีความสำคัญของการออกกำลังกายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาโดยแบ่งสภาพสีเป็นสีขนาดมีคุณครูเป็นผู้ควบคุมดูแลได้รับจากได้ชิ้นโดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเช่นขบวนพาเหรดกองเชียร์และร่วมแข่งขันกีฬาตามความสนใจให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นต่างๆ

ด้านนายนิเทศก์  แสงศรีเรือง ผอ.รร.สนามบิน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสนามบินประจำปี 2562 ในวันนี้รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของการแสดงถึงความรู้สึกจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติสังคมและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้หากเยาวชนไทยรักการออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณธรรมมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสมดังคำกล่าวที่ว่าจิตแจ่มใสปัญญาที่เป็นเลิศย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง

แสดงความคิดเห็น