ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เน้นเจาะกลุ่มรากหญ้าเป็นหลัก

ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เน้นเจาะ’กลุ่มรากหญ้า’เป็นหลักเชื่อช่วยให้เศรษฐกิจไตรมาส4โตขึ้น 

“เว็บไซต์ voicetv” รายงานว่า  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการไปในตอนแรก

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

อ่านต่อ>>https://voicetv.co.th/read/B8uVGC7hX

แสดงความคิดเห็น