‘ยูเนสโก’ยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ยูเนสโกยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต’ และ ‘สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

“เว็บไซต์ posttoday รายงานว่า” นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563 -2564 ซึ่งที่ประชุมฯได้ยกย่องบุคคลสำคัญของไทย 2 รูป ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต ครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464)

ในการประกาศ ยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมเฉลิมฉลองกับมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะมอบหมายกรมการศาสนาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ-สันติ.

อ่านต่อ>>https://www.posttoday.com/dhamma/607444?fbclid=IwAR0bo59zbHtCFKtxdgbX3A8V4p4zZNkfCRzmU8qqVz9R305PAyDZRcgahi4

แสดงความคิดเห็น