ชูระดับอุดรฯ-เมืองคอน ต้นแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รมช.มหาดไทย ยกระดับอุดรฯ-เมืองคอน ต้นแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

“เว็บไซต์ประชาชาติ”รายงานว่า  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้านต่างๆ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล แนวทาง มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานการด้านความปลอดภัยทางถนน แต่ที่ต้องการเพิ่มเติม คือ การนำกลไกของท้องถิ่น ท้องที่ มาดูแลความปลอดทางถนนให้มากขึ้น โดยถนนที่อยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศมีประมาณ 86% ส่วนถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ประมาณ 51,000 กิโลเมตร และกรมทางหลวงชนบทดูแลอีกประมาณ 48,000 กิโลเมตร รวมทั้ง 2 กรม คิดเป็น 14%

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/local-economy/news-394995

แสดงความคิดเห็น