สานต่อขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลก มหานครแห่งผ้ามัดหมี่

 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สานต่อขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลก มหานครแห่งผ้ามัดหมี่

วันที่ 2 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ บรรยากาศภายในงานมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุชน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

สำหรับกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานและความสำเร็จของการขับเคลื่อน เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ครบรอบ 1 ปี ในการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าผ้าไทย ทำให้ไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน เสริมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมพลัง ร่วมกันขับเคลื่อน เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ การเป็นศูนย์กลางเมืองหัตถกรรมโลกในอนาคต 

ตามที่สภาหัตถกรรมโลก ภายใต้องค์การยูเนสโก ได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมแห่งผ้ามัดหมี่ (World Craft City for kat (Mudmee)) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตผ้าไทยที่โดดเด่นเป็นหัตถกรรมด้วยมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การขยายโอกาสทางการตลาดกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Mice City) ในขณะเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น