“มหาสารคาม” เนื้อหอมที่ดินถูก โรงงานแปรรูปเกษตรแห่ลงทุน

โรงงานอุตสาหกรรมแห่ลง จ.มหาสารคาม ไม่หยุด เหตุที่ดินราคาถูก เมื่อเทียบกับขอนแก่น ใกล้การคมนาคมขนส่ง ซื้ออนาคตเป็นทางผ่านของรถไฟด้วย 

“เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายวรวุฒิ นวสฤษฏ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า แนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่มหาสารคามนับว่ายังได้รับความนิยมจากนักลงทุนอยู่จากข้อมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสมจำนวนทั้งสิ้น 208 โรงงาน เงินลงทุนรวม 7,188 ล้านบาท และมีคนงาน 5,078 คน

สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด อันดับแรกได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช อาทิ การผลิตแป้งมันสำปะหลัง รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการสีข้าว และอบเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวโพด ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 21 โรงงาน เงินลงทุน 1,485 ล้านบาท ลำดับต่อมาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 1,480 ล้านบาท อุตสาหกรรมอาหารผลิตน้ำตาลทรายและโรงงานน้ำแข็ง รวม 29 โรงงาน เงินลงทุนมากถึง 678 ล้านบาท และล่าสุดมีโรงงานแปรรูปไก่มาลงทุนในเขต อ.กุดรัง เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาท สาเหตุที่ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในมหาสารคามอยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากราคาที่ดินในมหาสารคาม ราคายังต่ำกว่าจังหวัดข้างเคียง อาทิ จ.ขอนแก่น

อ่านต่อ https://www.prachachat.net/local-economy/news-395127

แสดงความคิดเห็น