หอการค้า 5 ภาค ฝากการบ้านรัฐบาล แก้แล้งซ้ำซาก-ฟื้นกำลังซื้อ-บูมท่องเที่ยวชุมชน

ปิดฉากการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ตามธรรมเนียมที่ภาคเอกชนท้องถิ่นทั่วประเทศยื่นข้อเรียกร้อง “สมุดปกขาว” ถึงผู้นำรัฐบาล ไฮไลต์ปีนี้สิ่งที่นักธุรกิจทุกจังหวัดกังวลสอดคล้องกัน คือ ภาพรวมเศรษฐกิจซบเซา เงินบาทแข็งค่า เทรดวอร์สหรัฐ-จีนที่ส่งแรงกระเพื่อมอย่างสูงต่อการค้าขายทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก

“เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่า การประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง“วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ” ประธานกลุ่มภาคเหนือ เสนอ 3 ข้อหลัก 1.การแก้ปัญหาหมอกควัน กระทบโดยตรงกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ขอให้มีกฎหมายอากาศสะอาดออกมาบังคับใช้ 2.การบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง3.ภาคเหนือเป็นภาคแรกในประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 22% จากประชากรผู้สูงวัยทั่วประเทศ 8 ล้านคน หรือไม่ต่ำกว่า 1.76 ล้านคน ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพราะยังมีกำลังทำงานได้อยู่

“สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย” ประธานกลุ่มภาคอีสาน ระบุข้อเสนอหลักในเรื่องภัยแล้งกับการเป็นเดสติเนชั่นด้านการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมน้ำขังซ้ำซาก กลายเป็น new normal ที่เป็นปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน เพราะภาคอีสานเติบโตจากเศรษฐกิจหลัก คือ ภาคการเกษตร ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีการกำหนดธีม “อเมซิ่งอีสาน” จัดตั้งเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดตามเส้นทาง เช่น การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโซนอีสานใต้ การท่องเที่ยวริมโขง ฯลฯ

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/local-economy/news-398294

แสดงความคิดเห็น