บทบรรณาธิการ:พลังท้องถิ่น

“พลังท้องถิ่น” คำนี้ พูดกันมานาน และหลายคนอยากเห็นว่า มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้น มันจะเป็นอำนาจต่อรองอย่างสูงในด้านของการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
พลังท้องถิ่น จะเข้มแข็งเฉพาะส่วนหัว หรือ ผู้นำอย่างเดียวไม่ได้ และไม่ยั่งยืน ถ้าหากว่า ประชาชนไม่เข้มแข็งด้วย การที่จะทำให้ประชาชนเข้มแข็งด้วย ก็คือ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมนั่นเอง
อย่างเรื่อง การทบทวนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT ก็เช่นกัน ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มทางวิ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งแต่เดิมไม่มี และเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่นับว่า อนาคต ก็ต้องคิดเผื่อความเจริญอีกมากมาย(อ่านรายละเอียดจาก เรื่องเด่น อีสานบิซ ฉบับนี้) ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และชอบธรรมที่สุด เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนตามไปด้วย
ขณะเดียวกัน ถามว่าพลังท้องถิ่นในเรื่องนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร
สิ่งที่ ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เคยเล่าให้ อีสานบิซฟัง ก็น่าสนใจ กล่าวคือ สืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัท ขอนแก่นทรานซิสเท็ม ที่เกิดจากการรวมตัวของ 5 เทศบาล และจดทะเบียนเป็นบริษัท เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของรัฐบาล จากการระดมทุนของภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และภาคประชาชนที่สนใจ
เป็นความตั้งใจของชาวขอนแก่น ที่ร่วมมือร่วมใจลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเอง ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากการแก้ปัญหาการจราจร ยังสามารถพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของเมืองก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่สามารถมาใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชน และสิ่งที่จะได้มากกว่านั้น คือ ลูกหลานของชาวเมืองขอนแก่นมีงานดีๆทำในบ้านเกิดของตนเอง รวมทั้งยังส่งเสริม GDP ของเมือง โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นและภาคอีสาน
เพราะเราต้องการให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ผลิตรถ ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในการเปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่นและอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานที่ดีรองรับโครงการรถไฟของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายเส้นทางรถไฟเส้นใหม่ของรัฐบาล โดยไม่ต้องไปแย่งงานกันในกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ…
นี่แค่ พลังความคิด ที่กำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังในทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่นาน ก็สามารถโยงให้เห็นแล้วว่า มีค่ามหาศาลแค่ไหน ที่สำคัญคือ เป็นพลังที่จะไม่แบมือขอรัฐบาลเท่านั้นจึงจะทำได้

แสดงความคิดเห็น