ขอนแก่นสรุปเส้นทาง LRT ใหม่ เสนอ “พล.อ.อ.ประจิน” ยื่น คจร.ทบทวน

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ได้เยี่ยมชมโครงการ Smart Education รับฟังการรายงานหลักสูตร Thai – Meister / Non Degrees โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชุมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ,การรายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา(NonDegree)หลักสูตรการบริหารและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การรายงานความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ -ใต้ต้นแบบในเมือง ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (LRT) โดยพลตรี ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS

พลตรี ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ -ใต้ต้นแบบในเมือง ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (LRT) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนำผลการศึกษาของ สนข.มาทบทวนด้วยเหตุผลความจำเป็นของสมมุติฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนทบทวนเพื่อให้สอดคล้องการอนุมัติหลักการจาก คสช. ตามที่วางไว้เมื่อปี 59

ปัจจุบันผลการศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้สอดคล้อง นั่นก็คือ ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศูนย์ซ่อมบำรุงให้ไปอยู่ที่บริเวณปีกกลางของเส้นทาง และเพิ่มเส้นทางเข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อนำเสนอ คจร.อนุมัติใหม่ในการทบทวนครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนเมืองขอนแก่น โดยมีมติให้การสนับสนุนโครงการฯ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ ประสานงานกับจังหวัดขอนแก่นนำเรื่องส่งไปยัง คจร.เพื่ออนุมัติ

“ซึ่งในระหว่างนี้จะคัดสรรผู้ที่ร่วมทำงานให้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำผลการศึกษาไปเจรจากับสถาบันการเงิน คาดว่ากระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณกลางปี 2563 จะทราบผลที่แน่นอน” พลตรี ชาติชาย กล่าวและว่า

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และภาคประชาชน ที่ให้ความร่วมมือและเป็นแรงสนับสนุนให้ขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และเป็นจังหวัดแรกในประเทศที่เป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่ลุกขึ้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองของตนเองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ภายใต้การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น