ครม.อนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินรายได้ ชิมช้อปใช้

ครม.อนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินรายได้ ชิมช้อปใช้ สูญ 5.5 พันล้านบาท แลกอัตราการบริการภายในประเทศขยายตัว

แฟนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นโพสต์ข้อความว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอกำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือว่าเงิน 1,000 บาท ที่ได้รับในกระเป๋า G-wallet1 และเงินคืน (Cashback) ที่ได้รับคืนจากการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-wallet 2 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่า การเสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ จะทำให้รัฐอาจสูญเสียรายได้จากการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 5,500 ล้านบาท แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการยกเว้นภาษีดังกล่าวจะทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร และส่งเสริมภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

แสดงความคิดเห็น