ดีเดย์ Grab ถูกกฎหมาย เข้าครม. 17 ธ.ค.

กระทรวงคมนาคมเผยยกร่างกฎกระทรวง ปลดล็อกบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ใกล้เสร็จ คาดชง ครม.17 ธ.ค.นี้ และประกาศใช้ มี.. 63 

“เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรอกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เสนอกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น และ 2.กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร กลับมาที่กระทรวง

โดยได้รับทราบว่าทางกรมฯได้ทำเรื่องเสนอกลับมาแล้ว หลังจากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าไม่เกินภายในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อไป แต่คาดว่าจะอยู่ในกรอบเวลาเดิมคือ ประกาศใช้ช่วงเดือน มี.ค. 2563 นี้

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/property/news-399817

แสดงความคิดเห็น