แห่ฟัง!พระมหาสมปอง’บรรยายธรรม รพ.ขอนแก่นได้ยอดทำบุญกว่า4ล้าน

รพ.ขอนแก่นจัด งานทอดผ้าป่าสามัคคี  ประจำปี 2562 เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้ยอดบริจาคกว่า4ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และ มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสิริพร จังตระกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และบรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

นพ.ชาญชัย ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่าการทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้มีผู้มีจิตกุศลมาร่วมงานและร่วมทำบุญมากมาย อาทิเช่น ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชนสมาคม สโมสรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และทั่วประเทศ ซึ่งมียอดบริจาคจำนวน 4,058,098.25 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) (ยอดบริจาค ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562)

ดังนั้นในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาลขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ.

แสดงความคิดเห็น