คนไทยว่างงานในเดือนพ.ย. 2562 เกิน 4 แสนราย สูงสุดในรอบ 4 เดือน จบมหาวิทยาลัยว่างงานมากที่สุด

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุถึงผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้ที่มีงานทำมีทั้งหมด 37.71 ล้านคน และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า จำนวนผู้ที่มีงานทำมีทั้งหมด 38.26 ล้านคน ลดลงไปถึง 5.5 แสนราย

หากนับเฉพาะจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพียงเดือนเดียวเท่านั้น พบว่า มีอัตราผู้ว่างงานทั้งหมด 4.29 แสนคน โดยคิดเป็นอัตราการว่างงานที่ 1.1%

อัตราคนว่างงานจำนวน 4.29 แสนคนในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่มีจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด 4.36 แสนคน

ปัจจัยหลักจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีดังนี้

  • ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างหยุดหรือปิดกิจการ 4.75 หมื่นคน: หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในกรณีนี้เกิดขึ้นเพียง 1.89 หมื่นคน เรียกได้ว่าในปีนี้ ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นถึง 251% เนื่องจากเจ้าของกิจการหยุดหรือปิดกิจการ
  • หมดสัญญาจ้างงานและไม่ได้ทำสัญญาต่อ 3.85 หมื่นคน: หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในกรณีนี้เกิดขึ้นเพียง 6,000 คน เรียกได้ว่าในปีนี้ ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นถึง 641% เนื่องจากลูกจ้างหมดสัญญาจ้างและเจ้าของกิจการไม่ได้ทำสัญญาต่อ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุดคือ

  • ผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.32 แสนคน
  • ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.07 แสนคน
  • ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.1 หมื่นคน

อย่างไรก็ตาม หากย้อนไปดูสถิติก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีอัตราคนว่างงานที่ 3.55 แสนคน นั่นหมายความว่าผ่านไปเพียง 1 เดือน คนไทยว่างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 1 แสนคน (ตัวเลขที่คิดตรงๆ คือ 7.4 หมื่นคน หรือคิดเป็น +20% จากเดือนก่อนหน้า)

ที่มา – สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น