รางวัลเกีบรติยศ”อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์” พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช๒๕๖๒

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม ที่หอประชุมหอประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งยังเป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่ทีต่อครอบครัวและสังคม
  “สำหรับพ่อตัวอย่างแห่งชาติส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ “
ประวัติครอบครัว
คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ จบนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สมรสกับ นางเจนจิราหงส์พูนพิพัฒน์..จบคณะบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยมีบุตร-ธิดา 3 คน..นายอภิรัฐ หงส์พูนพิพัฒน์.จบคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอักกฤษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น..นางสาวจิดาภา หงส์พูนพิพัฒน์..คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์..และนายจิรายุ หงส์พูนพิพัฒน์ กำลังศึกษาระดับปริณญาตรี
โดยเปิดทำธุรกิจในนาม บริษัทสหชัยอลูมินั่มอัลลอย(1982)จำกัด เป็นการให้บริการด้านงานช่างศิลป/ฝีมือ….ด้านงาน กระกจ-อลูมิเนียม สแตนเลสและงานหล่อประติมากรรมเสาไฟอัลลอย..ชึ่งทำธุรกิจมายาวนานกว่า36ปี..ถือว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม..ประสพความสำเร็จในการทำธุรกิจ..!
 สถานะทางสังคม.
-คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น
-ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
-ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค4
รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2562..ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเป็นอย่างสูง..ในชีวิตการทำธุรกิจมากว่า36ปึ..ด้วยความมุมานะ..อุสาหะ..ซื่อสัตย์..ถือว่าเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จของการทำธุรกิจและครอบครัวและละมีจิตรสำนึกในการการคืนกำไรให้สังคมชาวขอนแก่นโดยการเชื่อมโยงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาเมืองไปสู่ KhonKaen Smart  City ในทุกมิติ..ในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นปีบริหาร2559-2561จนเป็นที่ยอมรับในสังคมชาวขอนแก่นอย่างกว้างขวางจากอดีตถึงปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็น