เผยโฉม สถานีใหม่รถไฟโคราช ยกระดับรองรับสถานีรถไฟรางคู่-ความเร็วสูง

เผยโฉมสถานีใหม่! ‘สถานีรถไฟนครราชสีมา’ ทันสมัย ยกระดับสถานี รองรับรถไฟทางคู่-ความเร็วสูง คาดกลางปี 63 เริ่มดำเนินการ

สถานีนครราชสีมา จะมีลักษณะคล้ายกับสถานีบางซื่อรวมรถไฟทั้ง 2 ระบบ คือรถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูง

โดยจะมี3 ชั้น ชั้นที่ 1 โถงพักรอคอย และทางเข้าอาคาร ชั้นที่ 2 ชั้นจำหน่ายตั๋ว และชานชลารถไฟทางไกล ชั้นที่ 3 ชานชลารถไฟความเร็วสูง

สถานที่ตั้งสถานีใหม่อยู่บริเวณย่านสถานีรถไฟนครราชสีมาในปัจจุบัน (ขยับไปทางชุมทางถนนจิระประมาณ 160เมตร) และมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเล็กน้อย

แสดงความคิดเห็น